اورینگ وایتون و سیلیکون

اورینگ وایتون و سیلیکون

اورینگ وایتون و سیلیکون

اورینگ وایتون و سیلیکون
مهمترین مشخصه اورینگ وایتون و سیلیکون نسبت به بقیه تراکم مولکولی پایین آن می باشد. استفاده از اورینگ وایتون و سیلیکون زمانی حائز اهمیت می‌شود که در شرایط کاری نامطلوب قرار می‌گیرند با توجه به اینکه اورینگ وایتون و سیلیکون می‌تواند اکثر شرایط کاری مانند دمای بالا تا ۳۰۰درجه سانتیگراد را تحمل کند و در اکثر مواد شیمیایی دچار خوردگی و تورم نشود به همین دلیل از اورینگ وایتون و سیلیکون در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع هوایی و…استفاده میشود.
اورینگ وایتون و سیلیکون در صنعت به نام های FKM , FPM , Fluoroelastomer نیز شناخته می شود و به دلیل همین تعدد نام گاها باعث گمراهی می گردد، در صورتی که ماده اصلی اورینگ وایتون و سیلیکون از فلورو کربن (Fluorocarbon) می باشد.
اورینگ وایتون و سیلیکون در واقع برای آب بندی و گرفتن درز بین دو اتصال استفاده می گردد. مهمترین ویژگی اورینگ وایتون و سیلیکون مقاوم سازی قسمت درز بندی شده می باشد.