تسمه تایم صنعتی ژاپنی

تسمه تایم صنعتی ژاپنی

تسمه تایم صنعتی ژاپنی

تسمه تایم صنعتی ژاپنی
زمانیکه ترکیبی از سرعت و دقت مورد نظر باشد تسمه تایم صنعتی ژاپنی خود نمایی می کند. این سری از تسمه تایم صنعتی ژاپنی دارای حداکثر بازده در موارد مشابه بوده و هم بصورت متریک میلیمتری و هم بصورت اینچی RMA تولید میشوند.
از مزایای ویژه تسمه تایم صنعتی ژاپنی می توان به خواص ضد لغزش و کارایی بالا (تولید متناسب با ساختار و جنس پولی با حداقل تلورانس حرکتی برای قرار گرفتن دقیق و منطبق بر شیار های پولی که سبب به حداقل رسیدن تغییر سرعت، لغزش یا سرخوردن صورت پذیرفته است) اشاره کرد. تسمه تایم صنعتی ژاپنی تولید شده در کد های مختلف و برای اغلب ماشین آلات محبوب دنیا تولید شده است و در اغلب ماشین آلات صنعتی بکار میرود.
از آنجا که تسمه تایم صنعتی ژاپنی بر خلاف زنجیر نیاز به روغن کاری ندارد کاربری آن در نقاطی که دسترسی دشوار است با توجه به لغزش حداقل و راندمان کاری و گشتاور حداکثری بسیار بهینه می باشد.
همچنین به سبب طراحی دقیق و انطباق کامل تسمه تایم صنعتی ژاپنی بر روی پولی و شعاع مرکزی محدود پولی فضای اشغال شده و وزن مجموع برای هر اسب بخار توان ایجاد شده بسیار اندک است.