تسمه تایم و تسمه شیاری چینی

تسمه تایم و تسمه شیاری چینی

تسمه تایم و تسمه شیاری چینی

تسمه تایم و تسمه شیاری چینی
تسمه تایم و تسمه شیاری چینی جزو تسمه های پرکاربرد و فراوان در بازار می باشند و در اغلب موارد به جز موارد فوق العاده حساس که نیاز به استفاده از برند های معتبری چون اپتی بلت است تسمه تایم و تسمه شیاری چینی میتواند نیاز مشتریان را بر آورده کند.
تسمه تایم و تسمه شیاری چینی با قیمت مناسب تری نسبت به سایر تسمه ها قابل تهیه هستند. اغلب برند های معتبر چینی تولید کننده تسمه تایم و تسمه شیاری چینی نیز تلاش خود را در جهت بهبود کیفی با تقلید از برند ها بزرگتر در بکار گیری متریال اولیه و درصد های مشخصی از استحکام دهنده ها در کنار لاستیک و پلی اورتان و بکارگیری ماشین آلات صنعتی با مشخصات و استاندارد های روز دنیا می نمایند.
از نظر متریال بکار گرفته شده در تولید تسمه تایم و تسمه شیاری چینی دارای شباهت هایی با محصولات اروپایی دارد با این تفاوت که در بسیاری از تسمه تایم و تسمه شیاری چینی موارد تکنولوژی تولید این برند ها اندکی پایین تر بوده و در مقایسه با تسمه تایم متری برند های مگاداین و اپتی بلت در رده پایین تری قرار دارند. طول عمر مفید کاری تسمه تایم و تسمه شیاری چینی گاهی به بالاتر از 70% طول عمر مفید کاری برند های معتبری چون مگادین و اپتی بلت نیز می رسد.