تسمه تایم کینگ پاور KING POWER

تسمه تایم کینگ پاور KING POWER

تسمه تایم کینگ پاور KING POWER

تسمه تایم کینگ پاور KING POWER

تسمه تایم کینگ پاور KING POWER یکی از برند های ایرانی تسمه تایم موجود در بازار می باشد.

تسمه تایم کینگ پاور KING POWER یک قطعه پلاستیکی و ارزان‌‌ قیمت در موتور خودرو می باشد که اگر دچار عیب و ایرادی شود، بسیاری از قطعات مهم ماشین را  معرض آسیب قرار می‌گیرند، به عبارتی پاره شدن تسمه تایم کینگ پاور KING POWER ارزان قیمت منجر به خرابی قطعات گران قیمت در موتور ماشین شده و خسارات زیادی به بار می‌آورد. بنابراین در نظر داشته باشید که به طور مرتب تسمه موتور اتومبیل خود را چک کنید تا ایرادی نداشته باشد همچنین هرگز با ماشینی رانندگی نکنید که تسمه تایم آن در معرض پارگی است.

تسمه تایم کینگ پاور KING POWER وظیفه هماهنگی سرعت گردش میل‌لنگ و میل سوپاپ با یکدیگر را بر عهده دارد و در واقع میل‌لنگ را به میل سوپاپ متصل می‌کند تا طبق یک زمان‌بندی مشخص، عملیات باز و بسته شدن دریچه سوپاپ متناسب با موقعیت قرارگیری پیستون‌ها انجام گیرد.
تسمه تایم کینگ پاور KING POWER هیچ صدایی از خود تولید نمی‌کند و چون تسمه تایم کینگ پاور KING POWER جنس پلاستیکی است و در حین حرکت خودرو اصطکاک ایجاد می‌شود، به مرور زمان تسمه تایم کینگ پاور KING POWER دچار فرسایش شده و نیاز به تعویض در مدت زمان مشخص دارد که هزینه تعویض آن بسیار کم است.