تسمه تایم S2M  

تسمه تایم S2M

تسمه تایم S2M  

تسمه تایمها روي ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد دﻧﺪه هایی دارﻧﺪ ﻛﻪ روي دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه روي ﭘﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. تسمه تایم با گشتاور بالا  یا High Torque Timing Belt مدلهای مختلفی دارد که تسمه تایمهای سری  S2M  یکی از آنهاست.  تسمه تایم S2M  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ي ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﻐﺰش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ در ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳت.

در تسمه تایم S2M  نسبت تماس از طریق طراحی منطقی شکل دندانه های تسمه و قرقره بهبود یافته است و تسمه تایم S2M امکان استفاده از قطر قرقره های کوچک را فراهم می کند که همین امر باعث شده انتقال نیرو بسیار هموار و نرم و روان باشد. جنس تسمه تایم S2M   پلی اورتان یا لاستیک است. دمای کار و دمای قابل تحمل تسمه لاستیکی در تسمه تایم S2M  بین 30 تا 90 درجه سانتی گراد و برای جنس پلی اورتان بین 0 تا 80 درجه سانتی گراد است. نوع شکل تسمه تایم S2M  پروفیل دندان گرد  Super Torque می باشد. درگیری صاف تر دندان و تماس مستقیم بالای دندانه تسمه با شیارهای قرقره باعث می شود تسمه حتی در سرعت های بالا بی صدا کار کند.

تکنولوژی تسمه تایم S2M  منجر به کاهش خستگی خمشی و عمر طولانی تر می شود ، بدون نیاز به روغن کاری یا کشش مجدد. اگرچه در برخی از تسمه های لاستیکی HTBN  جهت دنده ها ، روکش های استفاده شده ازسیاه به قهوه ای تغییر یافته اند تا از تولید گرد و غبار لاستیکی جلوگیری شود، اما بر عملکرد آن تأثیری نمی گذارد.HTBN هیچ شیاری بین دنده ها ندارد و طول دور تسمه همان طول سیم هسته است. HTUN   نوع پلی یورتان – با کشش از پشت قابل استفاده نیست.

یک مدل دیگر از تسمه تایمینگ S2M ، تسمه تایم لاستیکی uxcell S2M  می باشد که جهت ابزار با قرقره تسمه تایم به شکل حلقه باز بوده  با عرض تسمه 6 میلی متر و طول 1 متر است و این نوع تسمه تایم لاستیکی حلقه باز ضد سایش و بسیار مقاوم است، برای انتقال نیرو خوب است، برای چاپگرهای سه بعدی و کاربردهای حرکت خطی بسیار عالی است و همچنین مناسب برای انتقال گشتاور و انتقال بار سبک است و به طور گسترده ای در نساجی، خودرو، فیبر شیمیایی، تنباکو، کاغذ، چاپ، تجهیزات مکانیکی شیمیایی استفاده می شود. یک نوع دیگر از تسمه تایمینگ S2M ، تسمه تایم Ultimaker S2M 200  می باشد که در چاپگرها و پرینترها استفاده می شود.