آرشیو دسته بندی: اورینگ و پکینگ

اورینگ و پکینگ

اورینگ وایتون و سیلیکون

اورینگ وایتون و سیلیکون

اورینگ وایتون و سیلیکون مهمترین مشخصه اورینگ وایتون و سیلیکون نسبت به بقیه تراکم مولکولی پایین آن می باشد. استفاده از اورینگ وایتون و سیلیکون زمانی حائز اهمیت می‌شود که در شرایط کاری نامطلوب قرار می‌گیرند با توجه به اینکه اورینگ وایتون و سیلیکون می‌تواند اکثر شرایط کاری مانند دمای بالا تا ۳۰۰درجه سانتیگراد را […]

اورینگ و پکینگ

اورینگ و پکینگ

اورینگ و پکینگ اورینگ (O-ring) قطعه‌ای دایره‌ای شکل از جنس مواد الاستومری و پلیمری میباشد که در صنایع برای آب‌بندی بین دو قطعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اورینگ را می‌توان هم در شرایط استاتیک و هم در شرایط دینامیک بکار برد که حرکاتی نسبی بین اورینگ و سایر قطعات وجود دارد. از نمونه‌های سیستم‌های متحرک […]