آرشیو برچسب های: انواع تسمه شیاری ارزان

سایز تسمه شیاری

سایز تسمه شیاری

سایز تسمه شیاری تسمه شیاری یکی از انواع تسمه است که در قسمت های مختلف سیستم و موتور به کار گرفته شده و در سایز ها و اندازه های مختلف نیز تولید می شود. سایز های مختلف تسمه شیاری را بر اساس مکان مورد استفاده و میزان اندازه بلبرینگ های تسمه انتخاب می کنند. سایز […]

انواع تسمه شیاری

انواع تسمه شیاری

انواع تسمه شیاری انواع تسمه شیاری به طور موثر یک درایو برق را به یک عملکرد مورد نیاز متصل می کند و همین  انواع تسمه شیاری دارای سطح مقطع ذوزنقه ای است که کاملاً در شیار چرخ قرار می گیرد تا یک تناسب همسان ایجاد کند و درایو انواع تسمه شیاری زمانی استفاده می شود که […]