آرشیو برچسب های: قیمت تسمه تایم

تسمه تایم S5M

تسمه تایم S5M

تسمه تایم S5M تسمه تایم STD S5M لاستیکی هستند  و راه حل قدرتمند و قابل اعتمادی را در طیف وسیعی از عملکردها ممکن می سازند. تسمه تایم S5M حتی در سرعت های بالا صدای بسیار کمی را تولید می کند. تسمه تایم S5M از ترکیب لاستیکی بسیار بادوام با یک عضو کششی طناب شیشه ای […]

تسمه تایم S2M  

تسمه تایم S2M

تسمه تایم S2M   تسمه تایمها روي ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ ﺧﻮد دﻧﺪه هایی دارﻧﺪ ﻛﻪ روي دﻧﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه روي ﭘﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. تسمه تایم با گشتاور بالا  یا High Torque Timing Belt مدلهای مختلفی دارد که تسمه تایمهای سری  S2M  یکی از آنهاست.  تسمه تایم S2M  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه […]

تسمه نقاله

تسمه نقاله

تسمه نقاله تسمه نقاله با استفاده از دو قرقره موتوری که روی یک ماده ضخیم و بادوام حلقه می‌شوند، کار می‌کند و هنگامی که موتورهای موجود در قرقره ها با سرعت یکسانی کار می کنند و در یک جهت می چرخند، تسمه بین این دو حرکت می کند که اگر اجسام به خصوص سنگین یا […]

تسمه تایم

تسمه تایم

تسمه تایم ویژگی تسمه تایم شبیه به تسمه مکانیکی می باشد. کار تسمه تایم چرخش و دوران میل لنگ، همزمان سازی آنها می باشد، به گونه ای که سوپاپ های موتور در زمان مشخص و معینی باز و بسته می شوند، و درمدت مکش بیرون دهی سیلندر ضربه میزنند. تسمه تایم با بالاترین کیفیت و […]